Kurumsal Ofis Dekorasyonu

Kurumsal Ofis Dekorasyonu

Herhangi bir kurumun geçmişini, tarzını,karakterini ve felsefesini bu kurumun kurumsal kimliğinden anlamak mümkündür.Peki kurumsal kimlik nedir? Kurumsal kimliğin bileşenleri nelerdir?

kurumsal 1

Tıpkı bireysel düzlemde olduğu gibi kurumsal hayatta da “kimlik” karşımızdakini tanımlayan görsel, işitsel öğeler ve bu öğelerin muhataplarında uyandırdığı algının bütün halini ifade eder. Bu algı kurumsal boyuta taşındığında ise çok daha ciddi ve özenli olmak gerekmektedir.

kurumsal ofis dekorasyonları

Şirketlerin görünen ve algılanan görüntüsü demek olan kurumsal kimlik, en başta müşteriler olmak üzere tüm şirket paydaşları için kurumun fark yaratması, ürünlerinde ve hizmetlerinde kalite algısının oluşması ve elbette rakiplerden bu yönleri ile ayrılması anlamına gelir. Tüm bu etkenler birarada düşünüldüğünde ise kurumsal kimliğin en önemli bileşenlerinden birinin de kesinlikle dekorasyon olduğu görülecektir.

kurumsal ofis dekorasyonları

kurumsal ofis dekorasyonları

Kurumsal şirketlerin dekorasyonunda özellikle karşımıza çıkan bu kurumsal kimlik sistemi, müşteriler ve paydaşlar fiziksel olarak farklı yerlerde hatta dünyanın farklı coğrafyalarında olduklarında bile onlara, kurumsal dekorasyon ile sağlanan aidiyet duygusunun elde edilebilmesini sağlar. Franchising işletmelerinde karşılaştığımız bu “her yerde aynı” algısı aynı zamanda dekorasyonun insanların algı ve düşünce sistemleri üzerindeki gücüne verilebilecek iyi bir örnektir. Mekanın dili, kurumsal ofis dekorasyonları ile kendine ifade alanı bulur ve ofisin çalışma alanına göre değişir. Bilinçli yapılan bir kurumsal ofis dekorasyonu ile güven, kalite, saygınlık, güç ve uzmanlık gibi spesifik algıların hedef kitle üzerinde oluşturulması hem kolay hem de etkilidir.